Payroll services

BROADSTREET Payroll Services kan u van dienst zijn indien u een kennismigrant in dienst wilt nemen, maar u beschikt nog niet over een registratie als erkend referent bij de IND. De werknemer zal door ons in dienst worden genomen en worden uitgezonden om te werken voor uw organisatie. Zodra u in staat bent om de werknemer rechtstreeks in dienst te nemen, zal de arbeidsovereenkomst tussen BROADSTREET en de medewerker worden ontbonden. BROADSTREET is geregistreerd als erkend referent bij de IND en is in het bezit van een NEN certificering.

Dienstbetrekking in Nederland

Indien een bedrijf in Nederland is geregistreerd en werknemers heeft, is het verplicht loonbelasting op het loon in te houden. Daarnaast is het bedrijf verplicht het werkgeversdeel van de sociale verzekeringspremies aan de belastingdienst te betalen. Deze bijdrage bestaat uit werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en ziektekostenpremies. De hoogte van de werkgeversbijdrage is afhankelijk van het salaris van de werknemer en bedraagt maximaal € 10.000,- per werknemer per jaar.

Verplichtingen werknemer

Indien het bedrijf geen permanente vestiging in Nederland heeft en zich evenmin vrijwillig voor loonbelastingdoeleinden heeft laten registreren, is het niet verplicht Nederlandse loonbelasting op het salaris van de werknemer in the houden.

Een werknemer die in Nederland woont en in Nederland inkomstenbelasting betaalt, heeft echter recht op Nederlandse sociale verzekeringsuitkeringen. De werkgever is verplicht het werkgeversdeel van de sociale verzekeringspremies te betalen. Het bedrijf dient zich daarom bij de belastingdienst te laten registreren voor de werkgeversbijdrage. Doet het bedrijf dit niet, dan kan de belastingdienst een boete opleggen tot 50% van het uitstaande bedrag en de bijdrage met terugwerkende kracht heffen.

Registratie voor loonbelasting

Indien het bedrijf zich voor loonbelasting laat registreren, heeft dit voor het bedrijf verder geen gevolgen behalve dat het de loonbelasting en de werkgeversbijdragen op tijd moet afdragen. Voor de werknemers van het bedrijf maakt het echter wel een verschil: de belasting wordt niet in één keer voldaan maar wordt maandelijks op het salaris ingehouden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Patricia van der Hut
Payroll Adviseur

Trusted Partners
Why Broadstreet?
  • 25 years of experience
  • Personal advice
  • One stop service
  • Transparent costs
  • Reports in English

Wilt u weten wat BROADSTREET voor uw onderneming kan betekenen?